AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fgzeas.korczyna.pl%2Fwiadomosci&chs=350x350&chld=L|4

Wiadomości

18-08-2017STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH od 1.09.2017 do 15.09.2017  

czytaj więcej »

10-08-2017"WYPRAWKA SZKOLNA" NA ROK SZKOLNY 2017/2018

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 - INFORMACJA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2017, poz. 1457) pomocą obejmuje się uczniów:

czytaj więcej »

30-12-2016Zmiana nazwy i Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Korczynie

Z dniem 1 stycznia 2017 r, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Korczynie mocą ...

czytaj więcej »

12-08-2016STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

STYPENDIUM SZKOLNE 2016/2017

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZYJMOWANE BĘDĄ W DNIACH 1-15.09.2016  ...

czytaj więcej »

12-08-2016"WYPRAWKA SZKOLNA" NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  (Dz. U. z 2016, poz. 1045) pomocą obejmuje się uczniów:

czytaj więcej »

27-10-2015Ruszył program "Książki naszych marzeń"

Gmina Korczyna przystąpiła do programu „Książki naszych marzeń”. Jest to ...

czytaj więcej »

14-08-2015STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016. 

czytaj więcej »

11-08-2015"WYPRAWKA SZKOLNA" NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest ...

czytaj więcej »

28-07-2015Zmiana godzin pracy Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Korczynie

Od dnia 1 sierpnia 2015 r. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Korczynie czynny będzie:
 - w poniedziałek od 0830 do 1630
 - od wtorku do piątku od 730 do 1530 

czytaj więcej »

03-11-2014W ZESPOLE SZKÓŁ W KORCZYNIE BĘDZIE WINDA OSOBOWA

Z początkiem przyszłego roku szkolnego Zespół Szkół w Korczynie zostanie wyposażony w windę osobową. Potrzeba takiej inwestycji wynikła z konieczności likwidacji barier architektonicznych dla niektórych uczniów.

czytaj więcej »
< 123